ZAPRASZAMY !
Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w dniu
01 września 2017r . (piątek)
o godz. 7.00

Rozpoczęcie roku szkolnego
04 września 2017 r. (poniedziałek)
kl. I – III    godz. 9.00
kl. IV-VII     godz.  10.00

Uczniowie spotykają się w swoich klasach z wychowawcą.
Czynna będzie w tym dniu świetlica w godz. 7.30-16.00
Nieczynna będzie stołówka szkolna.