Podczas zajęć uczyliśmy się o osadzie w Biskupinie. Wykonaliśmy makiety domów z tamtego okresu i stworzyliśmy fragment tej pradawnej osady.
p. Edyta Gierczak