Pani Krystyna zorganizowała 6 października zabawę dla klasy 3a z okazji
„Święta Ziemniaka”. Było przebieranie, tańce i konkursy z nagrodami!
Bawiliśmy się wspaniale!

p.Beata Konecka