Lekcje wychowania fizycznego oraz obiekty sportowe:

Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w wymiarze 4 godzin lekcyjnych w tygodniu w klasach IV-VII oraz 3 godzin w klasach I-III. W klasach I-III wychowanie fizyczne prowadzone jest przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, natomiast w klasach IV-VII odbywają się pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego.

Szkoła dysponuje salą gimnastyczną oraz nowoczesnym kompleksem boisk sportowych. Wszyscy uczniowie naszej szkoły w okresie zimowym uczęszczają w ramach godzin wychowania fizycznego na zajęcia z nauki jazdy na łyżwach na torze łyżwiarskim „Stegny”. W szkole odbywają się pozalekcyjne zajęcia sportowe. Dzieci biorące udział w tych zajęciach doskonalą swoje umiejętności z wybranych zespołowych gier sportowych. Najlepsi uczniowie wybierani są do reprezentacji szkoły. Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie zajmowali wysokie lokaty w zawodach sportowych.

20160217_072438 20160217_072359