„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie”
Paulo Coelho, Alchemik

Klika słów o Radzie Rodziców

Radę Rodziców tworzą rodzice z pasją, którzy chcą mieć wpływ na to co dzieje się w szkole, mają głowy pełne pomysłów, zapał do pracy i chwilę czasu aby się zaangażować.

Misja Rady Rodziców

Naszym celem jest integracja całej społeczności szkolnej: Uczniów, Rodziców, Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego w celu stworzenia jak najbardziej optymalnych warunków umożliwiających harmonijny rozwój intelektualny i osobowy wszystkich dzieci biorąc pod uwagę ich różnorodne potrzeby i zainteresowania. Chcemy, by szkoła nie kojarzyła się tylko z nauką i sprawdzianami, lecz również pozwalała realizować dziecięce marzenia, dostarczała radości, zabawy i umożliwiała aktywne spędzenia czasu.

Działalność

Dzięki zaangażowaniu ogromnej części rodziców w roku szkolnym 2008/2009 udało się zrealizować następujące projekty: Współfinansowanie odnowienia i wyposażenia sal lekcyjnych; zakup podręczników stanowiących wyposażenie sal lekcyjnych; dofinansowanie zakupu książek i czasopism do szkolnej biblioteki i czytelni; organizacja imprez szkolnych, m.in.: Balu karnawałowego i Rodzinnego Kiermaszu Wielkanocnego; zakup nagród dla dzieci za udział w szkolnych konkursach. Dodatkowo 3 klasy, które w roku szkolnym 2007/2008 dokonały 100% deklarowanych wpłat na Konto RR otrzymały dofinansowanie w wysokości 20 zł/dziecko do klasowej imprezy integracyjnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie. Radość dzieci i frekwencja na organizowanych imprezach była głównym miernikiem sukcesu Rady Rodziców.

Przydatne linki

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 • Przewodniczący Rady Rodziców – pan Dariusz Jakuboze
 • Skarbnik – pan Jakub Janas
 • Sekretarz – pan Bartłomiej Mayer
 • Członek Prezydium – pan Jerzy Nowak

Korespondencje elektroniczną przeznaczoną do Rady Rodziców należy kierować na adres przewodniczącego Rady: dariusz@jakuboze.pl.

Skład Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2017/2018

 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – pani Monika Brzezinka
 • Członek Komisji Rewizyjnej – pani Monika Bałazy
 • Członek Komisji Rewizyjnej – pani Elżbieta Lewicka-Kamara

Terminy posiedzeń Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 • w roku 2017 w dniach: 14 września, 28 września, 24 października, 04 grudnia
 • w roku 2018 w dniach: 11 stycznia, 28 lutego, 18 kwietnia, 29 maja, 18 czerwca

 

Dokumenty Rady Rodziców

I.   Regulamin Działalności Rady Rodziców.pdf

II. Preliminarz 2017/2018.pdf.

      Preliminarz 2016-2017.pdf

III. Sprawozdanie 2016-2017.pdf  

        Sprawozdanie 2015/2016.pdf

Składki w roku szkolnym 2015/2016

Składki na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2015/2016 płatne są w okresie od września do maja i wynoszą:

 • na Fundusz Rady – 20 zł miesięcznie (10 zł dla młodszego rodzeństwa w szkole),
 • na Fundusz Świetlicy – 20 zł miesięcznie (10 zł dla młodszego rodzeństwa w szkole).

w/w. składki wpłaca się konto Skarbników Klasowych. Skarbnicy przekazują je na rachunek bankowy Rady Rodziców: 79 1020 1169 0000 8702 0204 8411