Klasa 2b pod kierunkiem pani Doroty pochwaliła się swoimi pracami
plastycznymi. Oto mała galeria.

p. Beata Konecka