Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

  • I piętro pok. nr 33

 

Rok szkolny 2017/2018:

Poniedziałek 8.00 – 15.30  p. Barbara Kwiecińska
(zatrudniona przez Radę Rodziców)
Wtorek 8.00 – 15.35  p. Zdzisława Michalak
Środa 8.00 – 15.35
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 15.35  p. Mariola Kowalska