Edukacja elementarna sześciolatka, jest to wstępny etap systemu kształcenia ogólnego, który ma za zadanie łagodnie wprowadzić dziecko w świat obowiązków i współżycia w grupie rówieśniczej. Mając na uwadze naturalne predyspozycje dzieci do nauki przez zabawę w naszej szkole wykorzystujemy różnorodne formy zabawy w procesie edukacyjnym. Dzieci w oddziałach przedszkolnych w naszej szkole w czasie nauki korzystają z pakietu Wydawnictwa Juka pt. „Mój kuferek”, który zawiera pięć zeszytów ćwiczeń i materiały uzupełniające do ćwiczeń.

Oprócz zajęć organizowanych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych takich jak: zajęcia plastyczne, muzyczno-ruchowe, język angielski.

Rozkład dnia pracy dydaktyczno wychowawczej:

07:30-08.00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w sali
08:00-08.30 – powitanie, zabawy integracyjne, rozmowa wprowadzająca w temat zajęć danego dnia
08:30-09.00 – śniadanie
09:00-10.00 – zajęcia dydaktyczne
10:00-10.30 – zabawy swobodne w sali
10:30-11.30 – zabawy ruchowe na boisku szkolnym
11:30-12.00 – zajęcia czytelnicze
12:00-12.30 – obiad
12:30-13.00 – zajęcia podsumowujące, omówienie pracy dzieci