KLASY O – VIII

W szkole uczy się 485 uczniów w 21 oddziałach, z tego w klasie zerowej 43 uczniów.

Zatrudnionych jest 58 nauczycieli różnych specjalności oraz 19 pracowników administracji i obsługi.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Godziny pracy placówki:

Czynny w godzinach od 7.00 -17.00. Dzieci z oddziału przedszkolnego nie korzystają z opieki ze świetlicy, po zajęciach dydaktycznych razem z opiekunami przebywają w swoich salach. Dziećmi opiekują się dwie Panie nauczycielki.

Żywienie dzieci:
Śniadanie dzieci otrzymują o godz. 8.30, obiad o godz. 12.00, a podwieczorek o godz. 14.30, które są wydawane w stołówce szkolnej.

Organizacja zajęć dodatkowych:
– zajęcia dydaktyczne, artystyczne oraz zabawy rytmiczne

– zajęcia muzyczno-ruchowe

– zajęcia muzyczne

– zajęcia sportowe

– zajęcia logopedyczne, korekcyjne, terapia pedagogiczna

– oraz istnieje możliwość korzystania z zajęć dodatkowych odpłatnych (judo, pantomina, języki obce)

Imprezy integracyjne:

– bal karnawałowy

– zapraszamy Dziadków i Babcie na uroczystość z okazji ich święta

– zapraszamy Rodziców z okazji ich święta, na którym wręczamy prezenty własnej roboty

– w czerwcu organizujemy piknik sportowy z okazji Dnia Dziecka

– organizujemy uroczyste Wigilie i Śniadania Wielkanocne z udziałem zaproszonych gości.

Wyposażenie sali i plac zabaw:

– nowoczesne meble, środki dydaktyczne (kąciki zabaw, półki z książkami, gry edukacyjne, układanki, puzzle).

– zajęcia sportowe oraz ruch na świeżym powietrzu na placu zabaw i na nowym boisku

Zapewnienie bezpieczeństwa:

Budynek szkoły jest odpowiednio przystosowany i w pełni wyposażony. Urządzenia zabawowe posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty. Zamontowany jest również domofon. Dzieci z oddziału przedszkolnego mogą korzystać z osobnego wejścia do budynku szkolnego. Całą kadra pedagogiczna i niepedagogiczna przeszła szkolenie z zakresu P-poż, BHP oraz z zakresu pierwszej pomocy.

6 5 4 3 2 1

KLASY I – VIII

Nasza szkoła jest dobrze przygotowana na przyjęcie dzieci sześcioletnich i siedmioletnich do klasy pierwszej. Nauczyciele są odpowiednio wykwalifikowani i przygotowani, prowadzą zajęcia od I do III klasy. Mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z najmłodszymi dziećmi. Stosują zasady indywidualnego podejścia do ucznia, dokonują oceny opisowej.
Posiadamy przestronne sale wyposażone w meble dostosowane do wzrostu dziecka oraz miejsca rekreacyjne. W każdej sali uczeń ma możliwość pozostawienia podręczników i przyborów szkolnych.

Klasy te znajdują się na oddzielnym piętrze budynku. Ze względu na bezpieczeństwo rozkład przerw międzylekcyjnych jest dostosowany do najmłodszych.

Uczniowie są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, terapią logopedyczną i gimnastyką korekcyjną.

Prowadzone są dla nich oddzielne zajęcia: plastyczne, muzyczne, ekologiczne, język angielski.

Po skończonych zajęciach dzieci zapraszamy do oddzielnej świetlicy.

Dla bezpieczeństwa uczniów budynek jest monitorowany wewnątrz i zewnątrz. Zapewniona jest pomoc medyczna.

Żywienie dzieci:

Klasy I: śniadanie, obiad i podwieczorek

Klasy II – VIII: obiad dwudaniowy z deserem

Języki obce

Uczniowie uczą się języka angielskiego:
– w klasach I-III – 2 godziny tygodniowo,
– w klasach IV – VII 3 godziny tygodniowo

Świetlica szkolna
Świetlica szkolna mieści się na jednym piętrze.
Wyposażona jest w m.in. gry planszowe, komputerowe programy edukacyjne, quizy, klocki (drewniane, plastikowe), materiały plastyczno-papiernicze, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy i materace.

Świetlica proponuje uczniom szereg zajęć dodatkowych, dla chętnych: zajęcia plastyczne, zajęcia, muzyczno sportowe, origami, zajęcia taneczno-baletowe z elementami dramy.
Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu, gdzie bawią się na ogrodzonym placu zabaw lub grają w piłkę nożną i koszykówkę.

Zdrowie
W szkole codziennie czynny jest gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Wśród uczniów prowadzona jest fluoryzacja. W ramach działań profilaktycznych wśród uczniów prowadzona jest fluoryzacja, badania w ramach „Programu wczesnego wykrywania wad postawy i schorzeń narządów słuchu” oraz „Programu zwalczania próchnicy” i „Wad postawy”.

Pracownie
Prowadzimy naukę obsługi komputera w pracowni szkolnej wyposażonej w 25 stanowisk komputerowych. Uczniowie uczą się obsługi programów w systemie Windows.
Mamy dostęp do Internetu w pracowni komputerowej i multimedialnej bibliotece szkolnej. Na rok szkolny 2017/2018 organizujemy nowe pracownie tj. chemiczna, fizyczna.

Obiekty sportowe

Szkoła dysponuje dwiema salami gimnastycznymi (dużą i małą). Duża sala gimnastyczna była remontowana w 2015 roku.

W maju 2017 roku zostanie przekazane do użytku nowoczesne boiska szkolne (boisko do piłki nożnej, z boisko do siatkówki i koszykówki oraz bieżnie. Całości będzie ogrodzona, oświetlona i wyposażona w monitoring.

Uczniowie klas II uczestniczą w zajęciach nauki pływania (cały rok szkolny), w miesiącach jesienno-zimowych dla wszystkich uczniów klas II-VI prowadzone są zajęcia z nauki jazdy na łyżwach (tor łyżwiarski Stegny)

15 14 13 12 11 10 9 8 7

 

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole realizowane są:
– zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania,
– zajęcia wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
– zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
– zajęcia logopedyczne,
– zajęcia socjoterapeutyczne,
– zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

– zajęcia szkolnego koła sportowego dla klas IV-VI

– we współpracy z „Torem Łyżwiarskim Stegny” zajęcia nauki jazdy na łyżwach

– koło Młodego Przyjaciela Warszawy

– koła: plastyczne, szachowe, teatralne

– zajęcia baletowe

oraz istnieje możliwość korzystania z zajęć dodatkowych odpłatnych (judo, karate, pantomina, języki obce)

Działania samorządu uczniowskiego
Samorząd Uczniowski organizuje na terenie szkoły działania w ramach akcji charytatywnych (np. „Góra grosza”), dyskoteki i zabawy karnawałowe, konkursy, apele podsumowujące semestr i rok szkolny, „Dzień Wiosny”, Mikołajki. Przygotowuje upominki dla uczniów klas pierwszych na pasowanie ucznia Szkoły Podstawowej nr 33.

Poczet Sztandarowy bierze udział w uroczystościach patriotycznych w szkole i w miejscach pamięci narodowych.