• dyrektor mgr inż. Beata Chudzyńska
  • v-ce dyrektor mgr Marta Eleryk

 

Kadra pedagogiczna w roku 2017/2018

tytuł imię nazwisko przedmiot
mgr Renata Sawicka-Strankowska edukacja przedszkolna
Beata Boniecka edukacja przedszkolna
mgr Małgorzata Kwiecień edukacja przedszkolna
mgr Beata Bielecka edukacja wczesnoszkolna – wych. 3b
mgr Paulina Chmielak edukacja wczesnoszkolna – wych. 3c
mgr Iwona Ćwirko edukacja wczesnoszkolna – wych. 3d
mgr Beata Furmańska edukacja wczesnoszkolna – wych. 1c
mgr Edyta Gierczak edukacja wczesnoszkolna – wych. 2a
mgr Izabela Kopyt edukacja wczesnoszkolna – wych. 1b
Dorota Kwiatkowska edukacja wczesnoszkolna – wych. 2b
mgr Maria Liszewska edukacja wczesnoszkolna – wych. 1a
mgr Monika Rokicka edukacja wczesnoszkolna – wych. 3a
mgr Aneta Adamczyk nauczyciel matematyki – wych. 4c
mgr Agata Aszklar nauczyciel przyrody, biologii, chemii – wych. 6c
mgr Magdalena Balcerzak-Szymanek nauczyciel języka polskiego – wych. 4b
ks. Daniele Bonavolonta nauczyciel religii
mgr Anna Casildo nauczyciel języka hiszpańskiego – wych. 7b
mgr inż. Beata Chudzyńska nauczyciel matematyki
mgr Agnieszka Dobrzyńska nauczyciel języka angielskiego – wych. 4a
mgr Marta Eleryk nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Agnieszka Fornalska nauczyciel geografii
mgr Agata Glazer nauczyciel języka polskiego – wych. 6a
mgr Agnieszka Grabowska-Kładź nauczyciel matematyki, informatyki – wych. 5b
mgr Ewa Grotek nauczyciel plastyki, techniki – wych. 5a
mgr Marta Grys nauczyciel języka angielskiego
mgr Marzanna Harasimiuk nauczyciel religii
mgr Adela Iwanowska nauczyciel języka angielskiego
mgr Anna Jóźwiaczuk nauczyciel historii – wych. 5c
Monika Kitrys-Miszczak nauczyciel matematyki – wych. 7c
mgr Małgorzata Makowska nauczyciel muzyki
mgr Agata Mazur nauczyciel języka polskiego – wych. 4d
mgr Monika Mazur nauczyciel języka polskiego
mgr Izabela Mażulis-Krupa nauczyciel etyki
mgr Teresa Nasiłowska nauczyciel przyrody, biologii – wych. 6b
mgr Alina Nowakowska nauczyciel matematyki
Javiero Parrado-Herrera nauczyciel języka hiszpańskiego
mgr Sergiusz Sobczyk nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Zalewska nauczyciel religii
mgr Krzysztof Zięba nauczyciel wychowania fizycznego
mgr Justyna Dąbrowska pedagog
mgr Monika Gil wspomaganie pedagogiczne
mgr Karolina Joniec wspomaganie pedagogiczne
Krzysztof Kacprzak wspomaganie pedagogiczne
mgr Monika Mazur logopeda
Ewelina Rutkowska wspomaganie pedagogiczne
mgr Dorota Wojtkowska specjalista terapii pedagogicznej
mgr Beata Konecka kierownik świetlicy
mgr Aleksandra Benedyczuk nauczyciel świetlicy
mgr Małgorzata Buczek nauczyciel świetlicy
mgr Elżbieta Czarnecka nauczyciel świetlicy
mgr Wiesława Domarska nauczyciel świetlicy
mgr Waleria Kociemba nauczyciel świetlicy
mgr Magdalena Krόlicka nauczyciel świetlicy
Agnieszka Maligłówka nauczyciel świetlicy
mgr Diana Majek nauczyciel świetlicy
mgr Jolanta Sadowska nauczyciel świetlicy
mgr Swietłana Steć nauczyciel świetlicy
mgr Jakub Strzeszewski nauczyciel świetlicy
mgr Krystyna Szymańczak nauczyciel świetlicy
mgr Dorota Wasilewska nauczyciel świetlicy
mgr Grażyna Krzysztofik-Wawro bibliotekarka
mgr Jolanta Korowicka bibliotekarka
Danuta Fijałkowska kierownik administracyjny
Bożena Siuciak sekretariat
Anna Orłowska sekretariat