W grupie świetlicowej klasy 2b odbył się we wrześniu klasowy konkurs
recytatorski – wiersz „Kolorowe liście”.

Nagrodzeni zostali Nikodem,
Marietta, Staś i Helenka. Gratulujemy!

p. Beata Konecka