Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego 04 września 2017 r.
Ślubowanie klas I, Święto Szkoły dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10 listopada 2017 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2017 r.- 31 grudnia 2017 r.
Zakończenie I semestru 12 stycznia 2018 r.
Ferie zimowe 15 stycznia 2018 r. – 28 stycznia 2018 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca 2018 r. – 03 kwietnia 2018 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
szkoła pełni dyżur w godz. 7.30-16.00
27-29 grudnia 2017 r.
29-30 marca 2018 r.
03 kwietnia 2018 r.
30 kwietnia 2018 r.- do odpracowania
02 i 04 maja 2018 r.
01 czerwca 2018 r. – do odpracowania w dniu 26.05.2018 r.
Piknik

Oddział przedszkolny (placówka nieferyjna) pracuje bez przerw, wolne są tylko dni ustawowo wolne od pracy.

Terminy zebrań z rodzicami w I semestrze:

14.09.2017 r. Zebranie z Rodzicami klasy 0-III godz. 17.00 klasy IV-VII godz. 17.30
12.10.2017 r. Dzień otwarty w godz. 17.00 -19.00
16.11.2017 r. Dzień otwarty w godz. 17.00 -19.00
14.12.2017 r. Zebranie z Rodzicami klasy 0-III godz. 17.00 klasy IV-VII godz. 17.30 Propozycja ocen śródrocznych
11.01.2018 r. Zebranie z Rodzicami klasy 0-III godz. 17.00 klasy IV-VII godz. 17.30 Podsumowanie I semestru