Innowacyjne Programy Wychowawcze

Kolejny raz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom współpracuje z naszą szkołą w ramach projektu „Innowacyjne Programy Wychowawcze” współfinansowanego przez Biuro Edukacji M.St. Warszawa. Głównym celem projektu jest wsparcie wychowawców oraz uczniów i uczennic w realizacji innowacyjnych programów wychowawczych zwiększających poczucie bezpieczeństwa w klasie. Projekt odpowiada na potrzebę radzenia sobie z trudnymi aspektami życia szkolnego, dając rozwiązanie w kwestiach dotyczących konfliktów i rywalizacji, przemocy, potrzeby konsultacji czy trudności wychowawczych.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach dopasowanych do konkretnych potrzeb klasy, omawianych podczas spotkania z wychowawcą i pedagogiem. Specjalnie zaprojektowane dla klasy zajęcia rozwijają umiejętności społeczne: uczą współpracy, komunikacji bez przemocy, przestrzegania zasad, radzenia sobie z emocjami czy rozwiązywania konfliktów.

W tej edycji możliwe będzie również skorzystanie z konsultacji psychologicznych organizowanych w ramach projektu w szkole.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie Stowarzyszenia Q Zmianom: www.qzmianom.org

Projekt „Innowacyjne Programy Wychowawcze” współfinansowany jest przez Miasto Stołeczne Warszawa.