HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NR 33 IM. WOPK

tarcza

TARCZA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 33 została powołana w listopadzie 1918 roku. Był to ważny okres w historii naszego państwa.Polska odzyskała długo oczekiwaną niepodległość. Rozpoczęła się budowa struktur rządowych, administracyjnych, wojskowych oraz szkolnictwa. Początkowo szkoła mieściła się w budynku przy Alei 3 maja pod numerem 14.

flaga

Rok 1932 przyniósł reformę oświaty, wprowadzenie szkoły siedmioklasowej. Publiczna Szkoła Powszechną nr 33 została wówczas przeniesiona do budynku
przy ulicy Grottgera 22.

Obecnie pod tym adresem mieści się Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery.

budynek

[budynek szkoły pomiędzy 1937 a 1939r.]

W czasie okupacji hitlerowskiej, mimo iż budynek ten został zajęty przez Niemców praca dydaktyczna nie została przerwana. Dzięki ofiarności i odwadze pedagogów- a zwłaszcza kierownika placówki Pana Stefana Pikulskiego- zorganizowano w domach prywatnych tajne komplety, na których „okupacyjną szkołę” ukończyło 167 uczniów.

Po ustaniu działań wojennych- w marcu 1945 roku Placówka wznowiła swoją działalność. Ofiarność i zaangażowanie nauczycieli, rodziców i przyszłych uczniów sprawiły, iż bardzo szybko wyremontowano pierwsze piętro budynku na Grottgera 22, naprawiono sprzęt szkolny, zgromadzono podręczniki i różne pomoce naukowe. W tym tak trudnym dla naszego kraju okresie od 1 września w Szkole 33 rozpoczęło naukę 520 uczniów.

W roku 1958 Placówka uzyskała nową siedzibę w budynku przy ulicy Wiktorskiej 32, gdzie funkcjonowała do roku 1971. Pod tym samym adresem mieściło się również VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana.

wiktorska

[Ul. Wiktorska 32 obecnie]

W roku 1971 oddano do użytku nowy budynek przy ulicy Cieszyńskiej 8, w którym szkoła prowadzi swą działalność do dnia dzisiejszego.

obecnie

[ SP 33 im. WOPK obecnie]

W roku 1976 Szkoła otrzymała imię Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i sztandar ufundowany przez rodziców i młodzież szkolną.

sztandar

[ Uroczyste obchody 60-lecia SP 33. Nadanie Szkole imienia Wojsk Obrony Powietrznej Kraju]

sztandar2

[ Uroczyste obchody 60-lecia SP 33. Wręczenie ufundowanego przez Rodziców sztandaru Szkoły]

60

[ Uroczyste obchody 60-lecia SP 33]

NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE NA PRZESTRZENI LAT

kl1

[Pani Elżbieta Samoraj z klasą IA rok szkolny 1975-1976]

kl2

[Pani Irena Lewicka z klasą IB rok szkolny 1975-1976]

kl3

[Pani Teresa Ćwiek z klasą IIIA rok szkolny 1985-1986]

kl4

[Pani Zdzisława Bieniek z klasą VC rok szkolny 1985-1986]

kl5

[Pani Janina Siwkowska z klasą VIA rok szkolny 1985-1986]

kl6

[Pani Elżbieta Czapska z klasą VIIA rok szkolny 1985-1986]

kl7

[Pani Janina Szerejko z klasą VIIIA rok szkolny 1985-1986]

uczn1

[Pani Beata Bielecka z klasą III B rok szkolny 1987-1988]

uczn2

[Pani Dorota Wojtkowska z klasą II B rok szkolny 1992-1993]

uczn3

[Pani Maria Liszewska z klasą III B rok szkolny 1992-1993]

uczn4

[Pani Małgorzata Macyszyn z klasą IC rok szkolny 1992-1993]

Dziewczynka trzymająca tabliczki I C, to Małgorzata Kwiecień. Uczennica naszej szkoły a obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

uczn5

Małgorzata Kwiecień odbiera swoje świadectwo szkolne. Kilka lat później będzie sama wręczać świadectwa swoim uczniom.

uczn6

[Pani Beata Piskorz z klasą IIC rok szkolny 1999-2000]

uczn7

[Pani Beata Konecka z uczniami w strojach karnawałowych]

 kl8

[Pani Grażyna Żebrowska z klasą IVC rok szkolny 1985-1986]

Pani Grażyna Żebrowska przez wiele lat prowadziła w naszej szkole Koło Młodego Przyjaciela Warszawy wychowując uczniów w poczuciu szczytnie rozumianego
patriotyzmu i ogromnej więzi z miastem, w którym przyszło im żyć.

dyr1

dyr2

[Pani Dyrektor Stanisława Topolska]

dyr3

[Pani Dyrektor Wanda Jabłońska]

dyr4

[Pani Dyrektor Maria Szaniawska]

dyr5

[Pani Dyrektor Beata Chudzyńska]

W 2011roku Pani Dyrektor została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

nauczyciele

[Grono pedagogiczne rok 1992]

Szkoła kładzie duży nacisk na wychowanie uczniów w poczuciu patriotyzmu. Pani Grażyna Żebrowska z zaangażowaniem prowadziła przez wiele lat Koło Młodego Przyjaciela Warszawy. Dzięki jej pracy szkoła była wielokrotnie odznaczana za swoje zasługi na rzecz Miasta Szkoła.

medal1

Medal IV Wieki Stołeczności Warszawy

medal2

Medal 200 lat Mazurka
Dąbrowskiego

medal3

Medal za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy

medal4

Medal Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Rok 2008 przyniósł jubileusz 90- lecia istnienia placówki. Był czas na podsumowanie, ocenę dorobku i śmiałe spojrzenie w przyszłość.

90

[ Uroczyste obchody 90-lecia SP 33]

90balet1

[ Uroczyste obchody 90-lecia SP 33 Występ zespołu baletowego pod kierownictwem Pani Walerii Kociemby]

90balet2

[ Uroczyste obchody 90-lecia SP 33 Występ zespołu baletowego pod kierownictwem Pani Walerii Kociemby]

Nasza szkoła może poszczycić się wysokowykwalifikowanym gronem pedagogicznym oraz bogatą ofertą zajęć. Obok nauki języka angielskiego oferujemy również naukę języka hiszpańskiego.

Duży nacisk kładziemy na wspieranie uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

Co zaowocowało otrzymaniem certyfikatu SZKOŁA PRZYJAZA UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ.

Zgodnie z najnowszymi standardami nasza placówka została dostosowana do przyjęcia dzieci sześcioletnich do klasy pierwszych. Korzystając z funduszy programu ,,Radosna Szkoła’’ przeprowadzono remont placu zabaw. Szkolny korytarz zyskał nowy wyraz. Do sal lekcyjnych najmłodszych dzieci zakupiono wygodne i kolorowe szafki na przybory i podręczniki.

Realizowany jest program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”.

Zaangażowanie i indywidualne podejście do dziecka owocują sukcesami dydaktycznymi. Nasi uczniowie osiągają sukcesy w olimpiadach oraz konkursach przedmiotowych rangi ogólnokrajowej.

Agata Grochowska w roku szkolnym 2009-2010 była finalistką Olimpiady Kuratoryjnej z języka polskiego.

Zuzanna Ostas w roku szkolnym 2010-2011 została wyróżniona w ogólnopolskim konkursie ortograficznym.

Katarzyna Kozyra w roku szkolnym 2008-2009 została laureatem (maksymalny wynik) Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny’’.

Piotr Świstak w roku szkolnym 2009-2010 został laureatem (maksymalny wynik) Międzynarodowego Konkursu ,,Kangur Matematyczny’’.

Dumni z dotychczasowych sukcesów i pełni planów na przyszłość oczekujemy na nasz jubileusz 100 lecie istnienia szkoły!