Edukacja wczesnoszkolna oferuje:

 • zajęcia w systemie jednozmianowym prowadzone przez wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną,
 • estetyczne i funkcjonalne sale lekcyjne,
 • miłą i serdeczną atmosferę,
 • atrakcyjnie realizowany proces edukacji:
  • wycieczki po Warszawie, wyprawy krajoznawcze i zielone szkoły,
  • lekcje muzealne,
  • zajęcia warsztatowe,
  • różnorodne techniki i formy pracy z dziećmi
 • zajęcia plastyczne i umuzykalniające,
 • zajęcia wyrównawcze i reedukację,
 • opiekę logopedyczną, pedagogiczną i psychologiczną,
 • nowoczesny plac zabaw,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • zimową szkołę łyżwiarską – nauka jazdy na torze łyżwiarskim Stegny,
 • klasowe i szkolne konkursy wiedzy i umiejętności,
 • udział uczniów w mistrzostwach międzyszkolnych, ogólnopolskich i międzynarodowych,
 • opiekę świetlicy (w godz. 7:00 – 18:00)

 

w4 w1 w3