Jak co roku dzieci w świetlicy przed świętem KEN wykonały prace
plastyczne na temat nauczycieli w oczach dzieci. Odszukiwanie siebie na
portretach to wielka frajda. Dziękujemy wszystkim za piękne prace.

p. Beata Konecka