STATUT Szkoły Podstawowej nr 33 w Warszawie z oddziałami przedszkolnymi.pdf

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY Szkoły Podstawowej nr 33 w Warszawie z oddziałami przedszkolnymi na rok szkolny 2017/2018.docx

WNIOSEK o wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa.docx

UBEZPIECZENIE UCZNIÓW Numer polisy NNW 92103057, AXA Ubezpieczenia TUiR S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Zgłoszenie szkody można dokonać poprzez stronę internetową www.bezpieczny.pl/szkoda